Tin tức cổ phiếu PVS, TTF, AST, VRE, HDB, PLX, TLH, GVR, MDG, BAB, PSW, SEB ngày 29/7/2021

PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Quý 2/2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 3.063,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44,5% và 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 5.676,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,2% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành – Quý 2/2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt đạt 319,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,9% và 505,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và giảm 93,1% so với 6 tháng đầu năm 2021.

AST – CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco – Quý 2/2021, AST ghi nhận doanh thu tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 50,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 35,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, AST ghi nhận doanh thu giảm 55% so với cùng kỳ, đạt 108,8 tỷ đồng; lợi nhuận âm 66,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,5 tỷ đồng.

VRE – CTCP Vincom Retail – Quý 2/2021, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.510 tỷ đồng, bằng 92,7% cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong kỳ đạt 388 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Kết thúc nửa đầu năm 2021, Vincom Retail đạt doanh thu thuần 3.737 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 40%.

HDB – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank – Ngày 26/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 27/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%, tương đương HDB sẽ phát hành thêm hơn 398,44 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

PLX – Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam – Thông báo, bắt đầu đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 06/8 đến 03/9 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, PLX đang có hơn 25,06 triệu cổ phiếu quỹ.

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Đã thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, với số lượng tối thiểu là 1 triệu cổ phiếu và tối đa là toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu hiện có. Thời gian giao dịch dự kiến từ 30/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

GVR – CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam – Ngày 27/7, HĐQT đã thống nhất kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 14/10/2021 và thanh toán bắt đầu từ 28/10/2021.

MDG – CTCP Miền Đông – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

BAB – Ngân hàng TMCP Bắc Á – Ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:63, tương đương BAB sẽ phát hành thêm hơn 44,63 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

PSW – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ – Ngày 13/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2021.

SEB – CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/8/2021.