Tin tức cổ phiếu TCM, VIC, OIL, TNG, AGM

TCM – CTCP Dệt may Thành Công – Doanh thu tháng 8 đạt 10,5 triệu USD (238 tỷ đồng), giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; lỗ sau thuế 282.425 USD (6,4 tỷ đồng), cùng kỳ năm trước lãi 1 triệu USD (22,7 tỷ đồng). Đây là tháng đầu tiên doanh nghiệp lỗ kể từ khi công khai lợi nhuận tháng.

Lũy kế 8 tháng, doanh thu đạt 106 triệu USD (2.406 tỷ đồng), cao hơn 4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 59% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 5,48 triệu USD (124 tỷ đồng), giảm 24,4% và thực hiện 44,4% kế hoạch năm.

VIC – Tập đoàn Vingroup – Công bố thông tin về việc góp 99%, tương đương 466 tỷ đồng để thành lập CTCP VinBigData.

OIL – Tổng công ty Dầu Việt Nam – Tháng 7 và 8, doanh thu PV Oil ước đạt 7.463 tỷ đồng và lỗ 17,5 tỷ đồng. Doanh thu bình quân tháng 7 và 8 giảm 12% so với mức bình quân nửa đầu năm.

TNG – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Doanh thu tháng 8 đạt 577 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, TNG đạt doanh thu 3.543 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 170,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,6% và 17,5% so với cùng kỳ.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên. Theo đó, dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên có giá trị đầu tư là 1.452 tỷ đồng. Dự kiến vốn đầu tư bao gồm vốn tự có là 250 tỷ đồng, còn lại 1.202 tỷ đồng là từ vốn vay và vốn khác.