Tin tức cổ phiếu TNG, PVT, FMC, TS4, POM, PVX 

TNG – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 đạt 3.543,6 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ tương đương với mức tăng 485 tỷ đồng.

PVT – Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí – PVTrans – Doanh thu 8 tháng ước đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 103% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 602,8 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Với kết quả này, PVT hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

FMC – Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Sản lượng tiêu thụ tháng 8 là 11,1 triệu USD, bằng 44% so cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng là 132,9 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ nông sản có khá hơn, 8 tháng đạt 1.079 tấn, tăng 27% so cùng kỳ năm 2020.

TS4 – CTCP Thủy sản số 4 – Ngày 31/8, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu từ ngày 13/9/2021. Nguyên nhân do, TS4 vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

POM – Công ty cổ phần Thép Pomina – Sau khi soát xét, doanh thu thuần của POM giảm nhẹ 4% về mức 6.213,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng giảm 3,7% xuống còn 195,1 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ lỗ sau thuế 150,7 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kiểm toán nhấn mạnh, tại ngày 30/6/2021, nợ phải trả ngắn hạn của nhóm Công ty đã vượt qua tài sản ngắn hạn với số tiền là hơn 350,4 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Pomina.

PVX – Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Sau soát xét, doanh thu thuần của PVX giảm nhẹ xuống 997,44 tỷ đồng. Đồng thời, so với mức lỗ gần hơn 87 tỷ đồng trong báo cáo tự lập, PVX đã giảm lỗ xuống mức 39,4 tỷ đồng, tương đương giảm 47,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kiểm toán từ chối đưa ra kết luận về báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 của PVX do không thể thu thập được đẩy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra kết luận về một loạt vấn đề. Thậm chí kiểm toán còn không thể xác định báo cáo hợp nhất tự lập với giả định Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp không.