Tin tức cổ phiếu TRC, SMB, STK, VHC, POW, PAC, VIP, TPB, DPR, HII, DHC, JVC, EVS, VC3, IDC ngày 14/7/2021

Cổ phiếu TRC – CTCP Cao su Tây Ninh – Quý 2/2021, TRC ghi nhận doanh thu đạt 72,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,2% và giảm 79,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu SMB – CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung – Quý 2/2021, SMB ghi nhận doanh thu đạt 323,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,8% và tăng 20,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, SMB ghi nhận doanh thu đạt 595,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 77,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,6% và 29,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Cổ phiếu STK – CTCP Sợi Thế Kỷ – Ước doanh thu quý II đạt 510 tỷ đồng, lợi nhuận 69,3 tỷ đồng; lần lượt gấp đôi và gấp 24,2 lần cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Trong tháng 6, Vĩnh Hoàn đạt doanh thu xuất khẩu 712 tỷ đồng tăng 15% nhờ phục hồi mạnh ở thị trường Mỹ. Luỹ kế 6 tháng, VHC đã xuất khẩu đạt giá trị xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, ước tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu POW – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam – Thông báo sản lượng điện tháng 6 ước đạt 1.580 triệu kWh, thực hiện được 91% kế hoạch tháng và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu PAC – CTCP Pin Ắc quy miền Nam – Ngày 12/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 13/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/8/2021.

Cổ phiếu VIP – CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO – Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2021.

Cổ phiếu TPB – Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Đã thông qua chủ trương thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS). Theo đó, TPB mua 9,01 triệu cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại TPS là 9,01%, giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu DPR – CTCP Cao su Đồng Phú – Ngày 13/7, HĐQT thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/7/2021 và thanh toán từ 30/8/2021.

Cổ phiếu HII – CTCP An Tiến Industries – Thông báo, ngày 26/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới), tương đương HII sẽ phát hành thêm hơn 4,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Cổ phiếu DHC – Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre – Dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cổ phiếu JVC – CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật – Thông báo, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 13/7/2021, đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Minh Chung giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế cùng ngày.

Cổ phiếu EVS – CTCP Chứng khoán Everest – Đã thông qua việc phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Cổ phiếu VC3 – CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông – Ngày 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 và 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 30/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ tổng cộng 9,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 95 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu IDC – Tổng công ty IDICO – CTCP – Lên kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết. Theo đó, IDICO đang tìm kiếm tổ chức thẩm định giá tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ để chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty liên kết.