Tin tức cổ phiếu VEA, PV2, VIC, NLG, TIX, VCI, ILB, LM8, DTK, VBC, VCI ngày 9/6/2021

Tin tức cổ phiếu VEA – Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – VEAM Corp đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần công ty mẹ ở mức 1.116 tỷ đồng, tăng 151% so với thực hiện năm 2020. Công ty kỳ vọng thu về 5.930 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, giảm 19% so với kết quả năm 2020.

Thông tin cổ phiếu PV2 – CTCP Đầu tư PV2 – Lên kế hoạch đem về 189 tỷ đồng doanh thu trong năm 2021, gấp 34 lần so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, PV2 lại dự kiến lỗ trước thuế hơn 13 tỷ đồng (trong khi năm 2020 lãi 841 triệu đồng) do chi phí (202 tỷ đồng) dự kiến tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu.

Tin tức cổ phiếu VIC – Tập đoàn Vingroup – Thông báo là cổ đông lớn nhất của CTCP Công nghệ Sinh học Vinbiocare – công ty sản xuất thuốc mới được thành lập với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Thông tin cổ phiếu NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán thấp nhất dự kiến 30.800 đồng/cổ phiếu và cao nhất 37.600 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

Tin tức cổ phiếu TIX – CTCP Tanimex – HĐQT đã thông qua việc bán thoái vốn toàn bộ 380.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Sản xuất Dịch vụ Hưng Phát, với giá bán 38.200 đồng/cổ phần.

Thông tin cổ phiếu VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Đã thông qua việc phát hành 166,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ thực hiện 1:1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 21/6/2021.

Tin tức cổ phiếu ILB – CTCP IDC Tân Cảng Long Bình – Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/7/2021.

Thông tin cổ phiếu LM8 – CTCP Lilama 18 – Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2021.

Tin tức cổ phiếu DTK – Tổng CTCP Điện Lực TKV – Ngày 11/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2021.

Thông tin cổ phiếu VBC CTCP Nhựa Bao bì Vinh – Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/6/2021.

Tin tức cổ phiếu VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt – Sẽ phát hành thêm 166,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Sau khi phát hành, vốn điều lệ dự kiến của VCI sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ đồng lên 3.330 tỷ đồng.