Tin tức cổ phiếu VIC, SCG, MSB, TTF, VDS, TGG, MSN, VHG, SGH, TV2 ngày 25/6/2021

Tin tức cổ phiếu VIC Tập đoàn Vingroup – Đã thông qua việc phát hành tối đa 0,2% vốn điều lệ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (ESOP). Vốn điều lệ hiện tại của Vingroup là 33.824 tỷ đồng. Nếu phát hành dựa trên số vốn này, số lượng ESOP sẽ là 6,76 triệu cổ phiếu.

Thông tin cổ phiếu SCG CTCP Xây dựng SCG – Ngày 6/7 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 15/7 đến 31/7, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 15/7 đến 5/8.

Doanh nghiệp sẽ chào bán 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ phân phối 70%, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 500 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng.

Tin tức cổ phiếu MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Đã thông qua việc phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thông tin cổ phiếu TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành – Đã thông qua phương án phát hành chào bán hơn 59,46 triệu cổ phiếu riêng lẻ (cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước, mức cổ tức ưu đãi cố định 12%/năm.

Tin tức cổ phiếu VDS – CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Thông báo phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Thông tin cổ phiếu TGG CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang – Đã thông qua việc thoái vốn toàn bộ 175.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu 5% tại CTCP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia.

Tin tức cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ngày 01/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 02/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/07/2021.

Thông tin cổ phiếu VHG – CTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam – Đã thông qua phương án bán bớt vốn tại công ty con duy nhất là Công nghiệp Cao su Quảng Nam. Số lượng cổ phần dự kiến thoái đạt 9,6 triệu cp. Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu là 13 tỷ đồng, tương ứng trên 1.350 đồng/cp.

Tin tức cổ phiếu SGH CTCP Khách sạn Sài Gòn – Saigon Hotel dự kiến đem về 15 tỷ đồng tổng doanh thu (giảm 15%) và lãi sau thuế 2,4 tỷ đồng (giảm 45% so với thực hiện năm 2020).

Thông tin cổ phiếu TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 – Đăng ký góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Sinh khối Hậu Giang. Tổng mức đầu tư dự án của Nhà máy sinh khối Hậu Giang là 875 tỷ đồng. Trong đó, 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Quy mô công suất là 20MW. Dự án dự kiến được khởi công vào quý 4/2021.