Tổng quan thị trường chứng khoán phái sinh ngày 19/08/2021

Phiên giao dịch ngày đáo hạn phái sinh 19/08/2021 chứng kiến các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có diễn biến trái chiều. Hợp đồng tương lai VN30F2108 đóng cửa ở mức 1,500.0 điểm (+0.6%); VN30F2109 đạt 1,487.0 điểm (-0.2%); VN30F2112 đạt 1,485.6 điểm (-0.3%); và VN30F2203 đạt 1,481.0 điểm (-0.3%); trong khi đó, chỉ số VN30 chốt phiên ở mức 1,505.0 điểm (+1.0%).

Basis lớn nhất giữa hợp đồng VN30F2108 và chỉ số VN30 đạt được trong phiên là 10.7 điểm, còn basis nhỏ nhất đạt -5.0 điểm, tương đương mức chênh lệch cao nhất trong phiên đạt 15.7 điểm. Kết phiên, basis hợp đồng tương lai VN30F2108 đảo chiều từ dương sang âm và đạt -5.0 điểm. Điều này cho thấy NĐT đang bi quan về triển vọng VN30-Index.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm so với phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 209,952 hợp đồng (-13.6%). Tổng lượng vị thế mở thị trường đạt 39,550 hợp đồng, tăng 4.7% so với cuối phiên hôm qua.

Dựa trên lý thuyết định giá Arbitrage, giá trị hợp lý (FV) cho hợp đồng tương lai VN30F2108 là 1,505.0 điểm, cao hơn 5.0 điểm so với giá thị trường. Tương tự, giá hợp lý tham khảo cho hợp đồng VN30F2109 là 1,508.1 điểm (cao hơn TT 21.1 điểm), VN30F2112 là 1,522.4 điểm (cao hơn TT 36.8 điểm), và VN30F2203 là 1,539.4 điểm (cao hơn TT 58.4 điểm).