Tổng quan thị trường chứng khoán phái sinh ngày 27/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/08/2021, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đồng loạt tăng điểm. Hợp đồng tương lai VN30F2109 đóng cửa ở mức 1,420.0 điểm (+0.9%); VN30F2110 đạt 1,418.0 điểm (+0.9%); VN30F2112 đạt 1,420.0 điểm (+0.9%); và VN30F2203 đạt 1,420.0 điểm (+1.0%); trong khi đó, chỉ số VN30 chốt phiên ở mức 1,418.6 điểm (+0.4%).

Basis lớn nhất giữa hợp đồng VN30F2109 và chỉ số VN30 đạt được trong phiên là 4.8 điểm, còn basis nhỏ nhất đạt -4.7 điểm, tương đương mức chênh lệch cao nhất trong phiên đạt 9.5 điểm. Kết phiên, basis hợp đồng tương lai VN30F2109 đảo chiều từ âm sang dương và đạt 1.4 điểm. Điều này cho thấy NĐT đang lạc quan về triển vọng VN30-Index.

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng so với phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 352,398 hợp đồng (+45.6%). Tổng lượng vị thế mở thị trường đạt 38,360 hợp đồng, tăng 15.0% so với cuối phiên hôm qua.

Dựa trên lý thuyết định giá Arbitrage, giá trị hợp lý (FV) cho hợp đồng tương lai VN30F2109 là 1,419.6 điểm, thấp hơn 0 điểm so với giá thị trường. Tương tự, giá hợp lý tham khảo cho hợp đồng VN30F2110 là 1,425.1 điểm (cao hơn TT 7.1 điểm), VN30F2112 là 1,433.7 điểm (cao hơn TT 13.7 điểm), và VN30F2203 là 1,449.7 điểm (cao hơn TT 29.7 điểm).