Cổ phiếu Top 10 cổ phiếu tháng 12/2020 – Thêm mới VHM, BWE, Loại bỏ: CTR, HSG

Danh mục Top 10 cp lựa chọn bởi TCBS Analysts tháng 12/2020

Thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11, vượt lên trên ngưỡng kháng cự tâm lý 1,000 điểm và đóng cửa tại mốc 1,003 điểm. Trong bối cảnh đó, danh mục Top 10 của TCBS Analysts tăng trưởng 17.8%, cao hơn 9.4% so với VNIndex.

Sang tháng 12, dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô và kỳ vọng kết quả kinh doanh cuối năm của các doanh nghiệp, chúng tôi cập nhật danh mục Top 10 cổ phiếu lựa chọn bởi TCBS Analysts như sau:

+) Thêm mới: VHMBWE

+) Loại bỏ: CTRHSG

Lý do thay đổi:

VHM có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm, dự kiến Q4/2020 tiếp tục là trọng điểm ghi nhận lợi nhuận trong năm 2020 khi bàn giao các đại dự án và các giao dịch bán buôn. BWE có kết quả kinh doanh khả quan, tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn cao nhờ việc nâng công suất các nhà máy Tân Hiệp, Nam Tân Uyên và Uyên Hưng, kỳ vọng doanh thu và LNTT Q4/2020 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ~20%.

CTR duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tuy nhiên hiện cổ phiếu đã tăng giá ~60% (tương ứng với mức P/E forward ước tính ~20x, đã phản ánh hợp lý tiềm lực hiện tại của công ty) từ vùng giá khuyến nghị lần đầu tiên 36,000 đ/cp, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời. HSG tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động; tuy nhiên giá cổ phiếu đã tăng khá ~40% từ khuyến nghị 13,000 đ/cp và hiện đang có xu hướng điều chỉnh.

Chi tiết danh mục tháng 12:

top10.png

Kết quả danh mục tháng 11:

pert11.png

Kết quả danh mục Top 10 kể từ khi bắt đầu:

perinception.png