Top 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt tháng 08/2020

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 2 mới được công bố gần đây và đánh giá triển vọng kinh doanh sắp tới của các doanh nghiệp, chúng tôi điều chỉnh danh mục 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt tháng 08/2020 như sau:
+) Thêm mới: CTR, DBC, SZC, VSC
+) Loại bỏ: VCB, CTD, SSI, PVT
+) Tăng tỷ trọng: HPG (10% lên 20%)
+) Giảm tỷ trọng: FPT, DGW (15% xuống 10%)

14/8/2020 Cập nhật Top 10 cổ phiếu

30/8/2021 Cập nhật Top 10 cổ phiếu

Kết quả Top 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt tháng 07/2020
Kết thúc tháng 7, Danh mục Top 10 cp lựa chọn bởi TCBS Analyst ghi nhận mức giảm 4.7% do những biến động tiêu cực của thị trường trong tuần cuối khi dịch bệnh Covid bùng phát trở lại tại Đà Nẵng. Tuy nhiên danh mục vẫn có mức giảm ít hơn VNINDEX (-5.3%).