Top 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt tháng 09/2020

Dựa trên đánh giá triển vọng kinh doanh sắp tới của các doanh nghiệp cũng như diễn biến giá các cổ phiếu, chúng tôi điều chỉnh cho danh mục Top 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt tháng 09/2020 như sau:
+) Thêm mới: TAR, VRE, PLC, DPM, PC1 và VCI
+) Loại bỏ: DBC, DGW, PHR, VHM, SZC và VSC

21/09/2020 Cập nhật cổ phiếu

Sau 3 tuần kể từ đầu tháng 9, danh mục Top 10 cổ phiếu ghi nhận tỷ suất lợi nhuận 6.3%, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ của VNIndex (1.8%).
Dựa trên đánh giá triển vọng kinh doanh sắp tới của các doanh nghiệp cũng như diễn biến giá các cổ phiếu, chúng tôi điều chỉnh cho danh mục tháng 9 như sau:
+) Thêm mới: HSG, ACB
+) Loại bỏ: GIL, DPM
Danh mục sau khi điều chỉnh tại ngày 21/09/2020

Danh mục trước khi điều chỉnh