Trái phiếu tại Techocombank (TCBS): An toàn được khẳng định dù lãi suất thấp hơn so với các tổ chức khác

Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là một hình thức đầu tư mang theo rủi ro, và để tránh rủi ro đó, nhà đầu tư cần có kiến thức và lựa chọn sản phẩm thông qua các tổ chức trung gian uy tín như công ty chứng khoán Techcombank (TCBS), dù có lãi suất thấp hơn nhưng đảm bảo an toàn và hiệu quả đầu tư.

Để đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, quá trình phát hành TPDN cần phải được thực hiện thông qua các tổ chức tư vấn phát hành có giấy phép, giúp đánh giá mức độ rủi ro từ bên trung gian. Điều này trở nên quan trọng khi Nghị định 08/2023 yêu cầu nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm đánh giá và quyết định đầu tư của mình.

Nhà đầu tư thông minh hiện nay chú trọng vào việc chọn lựa TPDN thông qua các tổ chức trung gian uy tín để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn. TCBS, công ty con của Ngân hàng Techcombank, là một lựa chọn hàng đầu với thị phần hơn 50%, đảm bảo quy trình thẩm định chặt chẽ để tư vấn những TPDN chất lượng cao, hiệu quả và an toàn.

Quy trình thẩm định tại chứng khoán Techcombank bao gồm 9 bước chặt chẽ, từ đánh giá nhu cầu đến theo dõi sau khi phát hành, đảm bảo chất lượng và an toàn cho nhà đầu tư. Trong khi thị trường TPDN gặp khó khăn, TCBS vẫn duy trì thanh toán đúng hạn và hỗ trợ thanh khoản cho nhà đầu tư.

Tại TCBS, việc mua TPDN iBond hoàn toàn online trên hệ thống TCInvest giúp khách hàng có đầy đủ thông tin và rủi ro trước khi đầu tư. Họ cũng cung cấp giải pháp thanh khoản trên hệ thống iConnect để giúp nhà đầu tư quản lý và hạn chế rủi ro thanh khoản.

* Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Techcombank

Chứng minh cho tính an toàn, trong giai đoạn khó khăn, TCBS vẫn thanh toán đúng hạn cho hơn 75.000 tỷ đồng tiền trái tức và gốc đến hạn trong năm 2022 và hơn 100.500 tỷ đồng trong năm 2023. Khách hàng cũng có cơ hội bán lại TPDN với lãi suất lời hơn so với lúc mua, nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của đầu tư.