TV3 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

TV3 chia cổ tức là việc CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty TV3 để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu TV3. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức TV3? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu TV3, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức TV3, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch TV3 chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về TV3:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Mã chứng khoán: TV3

Sàn giao dịch: HNX

 TV3 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức TV3
TV3 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức TV3

TV3 chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thực hiện: 15/12/2023

Lịch chia cổ tức TV3 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 20:03 Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A được nhận (126/20*3=18,9) 18 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

TV3 chia cổ tức 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000đ/cp)
– Thời gian thực hiện: 31/08/2021

Lịch chia cổ tức TV3 2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2020

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Thời gian thực hiện: 28/04/2020

TV3 chia cổ tức 2019

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2019

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 17/06/2019

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức TV3

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, vào các ngày làm việc và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).