VGP chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

VGP chia cổ tức là việc CTCP Cảng Rau Quả (VGP) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty VGP để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu VGP. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức VGP? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của CTCP Cảng Rau Quả như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu VGP, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức VGP, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch VGP chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về VGP:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Cảng Rau Quả

Mã chứng khoán: VGP

Sàn giao dịch: HNX

 VGP chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức VGP
VGP chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức VGP

VGP chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện : 7%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
– Thời gian thực hiện : 15/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức VGP

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán CTCP Cảng Rau Quả. Địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Nhuận, Quận 7, Tp.HCM, Người sở hữu mang CCCD (nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ).