Video Cổ phiếu SSI – Giao dịch lương lớn: BÁN 15.300.000 cổ phiếu


SSI: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

Cổ phiếu SSI – Giao dịch lương lớn: BÁN 15.300.000 cổ phiếu #ssi #cophieussi #chungkhoan #cophieu #tinchungkhoan

Daiwa Securities Group Inc đăng ký bán 15,3 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch Daiwa Securities sở hữu 118294620 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 17,99%). Nếu thành công Daiwa Securities sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 15,67% tương ứng gần 103 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/8/2021 đến 16/9/2021.