Video Đánh giá cổ phiếu HDG – Lợi nhuận GIẢM MẠNH

HDG: CTCP Tập đoàn Hà Đô. Đánh giá và nhận định cổ phiếu.
Về tình hình kinh doanh của công ty.
Trong Quý 2/2021:
+ Doanh thu thuần đạt 477,8 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2020.
+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông của công ty mẹ chỉ đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 92,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021:
+ Doanh thu đạt 1832 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.
+ Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 502 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên sự sụt giảm này không làm ảnh hưởng đến khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận năm khi công ty sẽ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản từ dự án Hà Đô Charm Villa trong nửa cuối năm.

Chúng tôi đã khuyến nghị mua HDG với giá 43000 và giá hiện tại là 59.9, cổ phiếu đã tăng 39% từ vùng giá này. Tiềm năng tăng trưởng mạnh không còn nhiều sau khi ghi nhận hết lợi nhuận từ dự án Hà Đô Charm Villa. Nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần.