Video Giao dịch lượng lớn cổ phiếu VHM – Đăng ký BÁN hơn 132 TRIỆU cổ phiếu


VHM : Công ty cổ phần Vinhomes. Giao dịch lương lớn cổ phiếu. Đăng ký BÁN hơn 132 TRIỆU cổ phiếu

Tập đoàn Vingroup đăng ký bán 100485418 cổ phiếu trong tổng số 2333164250 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 69,66%), để giảm lượng nắm giữ xuống 2,23 tỷ đơn vị, chiếm tỷ lệ 66,66% vốn. Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/8/2021 đến 17/9/2021 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Cũng trong khoảng thời gian trên,Viking Asia Holdings II PTE. LTD, tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Ashish Jaiprakash Shastry và thuộc K K R, đăng ký bán 31964480 cổ phiếu trong tổng số 185840000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5,5%), để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,6% tương đương 153,87 triệu đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/8/2021 đến 17/9/2021.