Video Giao dịch lượng lớn cổ phiếu VPB – : Hàng loạt Lãnh đạo ngân hàng MUA vào cổ phiếu

VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Giao dịch lương lớn cổ phiếu.
Công đoàn ngân hàng đăng ký mua 557044 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2332301 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0,092%). Giao dịch thực hiện từ ngày 3/8/2021 đến 1/9/2021.
Trước đó hàng loạt các lãnh đạo của công ty cũng đã đăng ký mua cổ phiếu như sau:
+ Bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc, đã đăng ký mua hơn 1,332 triệu cổ phiếu
+ Các phó tổng giám đốc của ngân hàng như Ông Phùng Duy Khương, Phan Ngọc Hòa, Phạm Phú Khôi, Nguyễn Thành Long, bà Phạm Thị Nhung… cũng đăng ký mua từ 15000 đến 20000 cổ phiếu trên mỗi người
+ Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Mai Trinh mua 13900 cổ phiếu;
+ Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng mua 12700 cổ phiếu…

Nguyên nhân các lãnh đạo mua hàng loạt do ngân hàng Đã thông qua việc phát hành 15 triệu cổ phiếu E S O P, với giá 10000 đồng trên cổ phiếu. Hiện đã có 14 nhân sự cấp cao của VPBank đăng ký mua cổ phiếu E S O P trong lần này.