VMS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

VMS chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (VMS) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty VMS để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu VMS. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức VMS? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu VMS, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức VMS, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch VMS chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về VMS:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải

Mã chứng khoán: VMS

Sàn giao dịch: HNX

 VMS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức VMS
VMS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức VMS

VMS chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

3. Hình thức chia: Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 22/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức VMS

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các địa điểm sau:
Tại khu vực thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh…: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.