Cổ phiếu PBC, NNC, SLS, BCM, VCG – Đánh giá chứng khoán ngày 16/11/2020

Cổ phiếu PBCBÁN@14,000Mở tài khoản chứng khoán online

Doanh thu và lợi nhuận 9T2020 đạt 505 tỷ đồng và 7 tỷ đồng, giảm 34% và 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận ghi nhận mức giảm nhẹ hơn so với doanh thu do công ty thay đổi cơ cấu sản phẩm và giá nguyên vật liệu đầu vào giảm. 50 triệu cổ phiếu được phát hành riêng lẻ năm 2020 để tái cơ cấu nợ sẽ pha loãng đáng kể EPS. Theo dõi tình hình triển khai giai đoạn 1 nhà máy tiêu chuẩn EU-GMP dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2020, nhưng tiến độ có thể bị chậm do dịch COVID-19. Lưu ý: cổ phiếu thanh khoản thấp.

Cổ phiếu NNCBÁN@49,500 Lũy kế 9 tháng 2020 doanh thu đạt 311 tỷ đồng (-18% yoy), LNST đạt 87 tỷ đồng (+4% yoy). Tiềm năng tăng trưởng thấp do phần lớn trữ lượng đã được khai thác hết, hiện chỉ còn lại khoảng 450,000 m3 đá, chưa có nguồn khai thác mới; dự án khu đô thị Đông Bắc Dĩ An trên diện tích mỏ đã khai thác cần thời gian dài và chi phí lớn để triển khai. Lưu ý: cổ phiếu có tính thanh khoản thấp.

Cổ phiếu SLSCHỜ MUA Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 (năm tài chính công ty 30/6/2020) doanh thu sụt giảm 30% và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ, tuy nhiên nếu so sánh với quý liền trước, lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh 75% chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm. Cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh giảm sâu đang giao dịch ở vùng giá tương ứng với định giá khá hấp dẫn (P/E ~ 4.6x)

Cổ phiếu BCMCHỜ BÁN Lũy kế 9T 2020 doanh thu đạt 5,209 tỷ đồng (+10% yoy) và LNST đạt 1,184 tỷ đồng (- 30%yoy) do không còn ghi nhận lãi thanh lý các khoản đầu tư. Tiềm năng phát triển dựa vào quỹ đất KCN lớn đang được triển khai như KCN Cây Trường, KCN Bình Định. Tuy nhiên, Khu đô thị Bình Dương mới (diện tích 1,000 ha) đã triển khai trên 10 năm hiện vẫn có tốc độ tiêu thụ chậm.

Cổ phiếu VCGCHỜ BÁNđăng ký tài khoản chứng khoán

Kết quả kinh doanh 9T2020 lãi đột biến 1,451 tỷ đồng sau thuế, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ chủ yếu nhờ thoái vốn dự án Bắc An Khánh. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 1.459 tỷ do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, tăng 449% so với cùng kỳ. VCG sẽ mua lại tối đa 10% cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ và đã nộp đơn chuyển sàn sang HOSE ngày 29/9. Giá cổ phiếu tăng nóng khoảng 60% từ tháng 8 với định giá không hấp dẫn P/E và P/B đạt 11.6x và 2.3x cao hơn ngành 9.9x và 0.5x