No Picture

Phân tích cổ phiếu NAF, SIP

Phân tích cổ phiếu NAF: CHỜ MUA Theo số liệu của Tổng cục thống kê (GSO), lũy kế 6T/2024, diện tích trồng chanh leo đạt 12.6 …

No Picture

Phân tích cổ phiếu VCB, VHM, VIC

Phân tích cổ phiếu VCB: MUA@86,000 Ngân hàng vừa công bố nghị quyết về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường trong tháng 8/2024 kiên …