Cổ phiếu SSI, DSP, KOS, VGI, VTP – Đánh giá chứng khoán ngày 12-11-2020

Cổ phiếu SSIMUA@17,800 – đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 khả quan với doanh thu đạt 920 tỷ đồng (+8%YoY) và LNST đạt 344 tỷ đồng (+28%YoY) chủ yếu nhờ lãi tự doanh.Công ty tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE trong quý 3 với 11.8% thị phần.

Cổ phiếu DSPBÁN@9,2000 Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, doanh thu Q3/2020 giảm 56% so với cùng kỳ 2019, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận lỗ gộp 17 tỷ và lỗ trước thuế 2 tỷ. Lưu ý: thanh khoản của cổ phiếu thấp.

Cổ phiếu KOSBÁN@29,500 Kết quả 9T2020 doanh thu giảm 20%, lợi nhuận sau thuế giảm 50% so với cùng kỳ. Ở lĩnh vực kinh doanh BĐS, tiến độ triển khai và bán hàng chậm, áp lực hàng tồn kho lớn. Trong kỳ, doanh thu của công ty chủ yếu đến từ hoạt động thương mại với biên lợi nhuận thấp, còn lợi nhuận phần lớn đến từ việc thoái vốn khoản đầu tư. Áp lực nợ vay và chi phí tài chính lớn. Cổ phiếu ở vùng định giá rất cao P/E forward 2020 280.x

Cổ phiếu VGICHỜ MUA Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 16%, LNST gấp đôi cùng kỳ bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID – 19 đến các thị trường quốc tế đang hoạt động. VGI tiếp tục duy trì vị thế nhà mạng số 1 trong tổng số 6/9 thị trường. Triển vọng dài hạn khả quan dưới sự dẫn dắt của thị trường Đông Nam Á (Myanmar, Campuchia,…). Biên lợi nhuận gộp cao (40%) và liên tục cải thiện qua từng năm, tỷ lệ nợ vay thấp (D/E ~ 0.5), tiền mặt dồi dào.

Cổ phiếu VTPCHỜ MUA – thủ tục mở tài khoản chứng khoán

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ chủ yếu là do tiếp nhận chuỗi cửa hàng Viettel từ Viettel Telecom. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 307 tỷ đồng (tăng 18%). Hoạt động logistic và chuyển phát tăng trưởng đều đặn nhờ hưởng lợi từ hệ sinh thái đa dạng của tập đoàn Viettel với mạng lưới bưu cục, điểm giao nhận rộng khắp cả nước. Mảng thương mại điện tử (Voso), quản lý bán hàng (Viettel Sales) tiếp tục phát triển tốt.