Cổ phiếu HT1, EIB, FCN, DPR, AAA – Đánh giá chứng khoán ngày 7-11-2020

Cổ phiếu HT1BÁN@15,500 Công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 462 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ 2019. Kết quả giảm sút do tình hình kinh doanh xi măng gặp khó do vừa bị giảm sản lượng tiêu thụ và giá bán xi măng giảm. Bên cạnh đó công ty tăng lỗ từ hoạt động tài chính do lỗ đánh giá chênh lệch tỷ giá số dư cuối kỳ các khoản vay ngoại tệ.

Cổ phiếu EIBBÁN@17,200 – mở tk chứng khoán

Kết quả kinh doanh 9T 2020 đạt 871 tỷ đồng (-2%yoy). Triển vọng tăng trưởng trong dài hạn chưa rõ ràng do Ngân hàng vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu, chưa có sự đồng thuận giữa các nhóm cổ đông. Chất lượng tài sản đang suy giảm với tỷ lệ nợ xấu tương đối cao ~2%. Biên lãi thuần (NIM) thấp so với trung bình ngành và chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Cổ phiếu FCNCHỜ MUA Doanh thu và lợi nhuận 9T2020 đạt 2,017 tỷ đồng và 71 tỷ đồng, tăng 12% và giảm 51% so với cùng kỳ do FCN chưa ghi nhận khoản thoái vốn nào như 9T2019. Công ty dự kiến thoái phần vốn còn lại tại dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 và bàn giao nhiều dự án lớn trong Q4/2020. Triển vọng kinh doanh tốt, tuy nhiên tình hình tài chính có thể gặp khó khăn do thu hồi phải thu chậm và thiếu vốn triển khai các dự án trong kế hoạch.

Cổ phiếu DPRCHỜ MUA Doanh thu Q3/2020 đạt 240 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần cùng kỳ, chủ yếu do thanh lý cây cao su tăng. Việc giá cao su tự nhiên đang tăng mạnh đem đến kỳ vọng về kết quả kinh doanh Q4 tăng trưởng mạnh, đặc biệt tăng giá bán và biên lợi nhuận của mảng mủ cao su. Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, chính sách cổ tức duy trì ổn định ở mức cao (tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt ~12% tại mức giá hiện tại)

Cổ phiếu AAACHỜ MUA – cách lập tài khoản chứng khoán

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 tương đồng với dự phóng của chúng tôi. Lợi nhuận sau thuế Q3 tăng trưởng 16% so với cùng kỳ do giá hạt nhựa trong năm nay giảm giúp biên lợi nhuận của công ty được cải thiện. Định giá cổ phiếu của công ty đang thấp hơn trung bình ngành với P/E 9.0x (trung bình ngành hiện ở mức 13.3x) với vị thế công ty đầu ngành bao bì nhựa. Tuy nhiên, mức định giá này của AAA cũng phản ánh những rủi ro liên quan đến quản trị khi công ty có nhiều khoản phải thu, tạm ứng với các bên liên quan. Nhà đầu tư chờ cổ phiếu điều chỉnh và cân nhắc có thể giải ngân quanh vùng mệnh giá để hạn chế rủi ro.