Giao dịch chứng quyền có đảm bảo – sắp phát hành hôm nay 13/09/2021

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 13/09/2021 với độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm, trong đó 19 mã tăng giá (33%) và 34 mã giảm giá (59%).

Thanh khoản thị trường tăng so với mức bình quân với KLGD trong phiên đạt 21.7 triệu đ.vị, ~118.3% TB 5 phiên; GTGD tương ứng đạt 53.6 tỷ đ, ~144.8% TB 5 phiên.

Xét về GTGD, chứng quyền CMWG2107 (+22.0%) và CHPG2111 (-5.3%) dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 8.0 tỷ đ và 5.6 tỷ đ. 2 mã chứng quyền tăng giá mạnh nhất trong phiên là CVNM2101 và CMWG2107, lần lượt tăng 77.8% và 22.0%. Trong khi đó, CPDR2102 và CVRE2101 là 2 mã giảm giá mạnh nhất với mức giảm -59.2% và -33.3%.

Trong phiên giao dịch 13/09/2021, 2 mã chứng quyền có giá trị giao dịch đột biến là CMWG2106 (+16.2%) và CTCH2101 (-4.3%) với giá trị giao dịch đạt lần lượt 2.8 tỷ đ và 80.0 triệu đ, gấp 7.0x và 4.4x trung bình 5 phiên. Cũng trong phiên giao dịch này, dòng tiền chuyển dịch vào các mã chứng quyền cùng chứng khoán cơ sở TCH và MWG với giá trị giao dịch tăng lần lượt 4.4x và 4.0x so với bình quân 5 phiên.

Kết thúc phiên, chứng quyền CMWG2104 (+1.7%) và CMWG2107 (+22.0%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo lãi suất hàm ý, trong khi chứng quyền CMWG2107 (+22.0%) và CVNM2109 (-5.5%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo biến động hàm ý. Nếu so với giá lý thuyết mô hình Black Scholes, CKDH2101 (+3.1%) và CNVL2101 (-0.5%) là 2 chứng quyền được định giá tốt nhất; đây cũng là 2 chứng quyền hấp dẫn nhất nếu xác định theo tiêu chí % đến điểm hòa vốn. Xét trên tiêu chí độ lệch*TLCĐ/ngày (chi phí cho 1 ngày nắm giữ), CKDH2101 (+3.1%) và CNVL2101 (-0.5%) là 2 chứng quyền đang có chi phí rẻ nhất.