Lịch chia cổ tức VAF – Phát hành thêm cổ phiếu VAF

Ngày 22/6, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.