No Picture

Nhận định cổ phiếu PDR

Nhận định cổ phiếu PDR: CHỜ MUA Ngày 21/6/2024 PDR vừa thông qua Quyết định HĐQT chủ trương thoái toàn bộ phần đầu tư vào CTCP BĐS …