Thời gian giao dịch chứng khoán – Giờ Mở cửa và Đóng cửa

Có rất nhiều các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán không nắm bắt được các thông tin về giờ và thời gian giao dịch chứng khoán trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam. Vậy để giúp cho các nhà đầu tư nắm bắt được giờ giao dịch chứng khoán được tốt hơn. Bài viết này sẽ cung cấp cho cụ thể cho nhà đầu tư các giờ hoạt động gồm giờ mở cửa chứng khoángiờ đóng cửa chứng khoán của cả ba sàn chứng khoán HNX, HOSE, UpCom tại Việt Nam.

Thời gian giao dịch chứng khoán - Giờ Mở cửa và Đóng cửa

Thời gian giao dịch chứng khoán chung của các sàn

Có ba sàn giao dịch đó chính là:

  • Sàn giao dịch HNX tại Hà Nội
  • Sàn giao dịch HOSE tại TP.HCM
  • Sàn giao dịch UpCom tại Hà Nội

Cả ba sàn giao dịch trên đều diễn có thời gian giao dịch chứng khoán vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, chỉ trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước đã được quy định và đưa ra hằng năm.

Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán đều có giờ mở cửa chứng khoán và giờ đóng cửa phiên giao dịch như sau:

+ Thời gian mở cửa 9h00

+ Thời gian nghỉ trưa tạm ngừng giao dịch từ 11h30 – 13h00,

+ Thời gian đóng cửa phiên giao dịch vào 15h00.

Tuy nhiên một số sàn sẽ có sự chênh lệnh về thời gian mở cửa và đóng của cụ thể là:

Đối với sàn giao dịch HNX tại Hà Nội có giờ mở cửa chứng khoán từ 9h00, và thời gian đóng cửa là 14h45 phút .

Đối với sàn giao dịch HOSE tại TPHCM và UpCom tại Hà Nội có giờ mở cửa từ 9h00, và giờ đóng cửa chứng khoán phiên giao dịch là 15h00.

Tùy vào các sàn giao dịch chứng khoán mà thời gian giao dịch cũng có sự khác nhau.

Thời gian giao dịch chứng khoán - Giờ Mở cửa và Đóng cửa

Giờ giao dịch chứng khoán sàn HOSE

Giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF

Khớp lệnh định kỳ mở cửa từ: 9h00 đến 9h15

Khớp lệnh liên tục từ: 9h15 đến 11h30

Nghỉ giữa phiên giao dịch từ: 11h30 đến 13h00

Khớp lệnh liên tục tại phiên giao dịch từ: 13h00 đến 14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa tại phiên giao dịch  từ : 14h30 đến 14h45

Giao dịch thỏa thuận từ: 9h00 đến 15h00 (không tính thời gian nghỉ trưa)

Giao dịch trái phiếu

Các giao dịch thỏa thuận: 09h30 – 11h30

Nghỉ phiên giao dịch: 11h30 – 13h00

Các giao dịch thỏa thuận: 13h00 – 15h00

Giờ giao dịch chứng khoán sàn HNX

Giao dịch Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu

Khớp lệnh liên tục I và giao dịch thỏa thuận từ 9h00 – 11h30

Nghỉ phiên giao dịch từ 11h30 – 13h00

Khớp lệnh liên tục từ 13h00-14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa phiên giao dịch  từ 14h30- 14h45

Khớp lệnh sau giờ từ 14h45 – 15h00

Các giao dịch thỏa thuận từ 13h00 – 15h00

Giờ giao dịch chứng khoán sàn UpCom

Đối với sàn giao dịch này chỉ có phiên khớp lệnh định kỳ diễn ra cụ thể là: buổi sáng từ 9h00-11h30, và buổi chiều diễn ra từ 13h00 – 15h00.

Trên đây là thời gian giao dịch chứng khoán của các sàn chứng khoán tại Việt Nam mà các nhà đầu tư cần phải nắm bắt được giờ giao dịch chứng khoán này khi tham gia đặt lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán .