Thống kê giao dịch khối tự doanh hôm nay ngày 19/2/2024

Giao dịch khối tự doanh trên sàn HSX: BÁN ròng -365.05 tỷ
+ Mua ròng tập trung: AAA, VRE, ASM, FUEVFVND, CRE…
+ Bán ròng tập trung: NVL, HPG, TCB, MBB, VNM, FPT…