Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu CEO, VIB, LPB, KDH, TNH, SJF, SAM, ATS, SRT, HSV, ECI, AST, CMS, IDJ, BCM

CTCP Tập đoàn CEO (CEO): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 24.728.800 cp (tỷ lệ 9,61%). Giao dịch thực hiện ngày 23/12/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Đỗ Xuân Thụ, cha ông Đỗ Xuân Hoàng – Thành viên HĐQT – đã bán 17,9 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 43.257.030 cp (tỷ lệ 2,78%). Giao dịch thực hiện từ 27/12 đến 28/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, cùng thời gian, ông Đỗ Xuân Sơn, con ông Đỗ Xuân Hoàng, đã mua 17,9 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch  20 triệu cp (tỷ lệ 1,288%). Bà Phan Đặng Như Hoa, vợ ông Ân Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký mua 300.000 cp, trước giao dịch bà Hoa không sở hữu cổ phiếu nào, giao dịch dự kiến thực hiện thực hiện từ 5/1 đến 28/1/2022.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, chị ông Nguyễn Quốc Thành – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký mua 191.336 cp. Trước giao dịch bà Bích không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/1 đến 7/1/2022.

KDH – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Qũy Đầu tư cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam, cổ đông đăng ký mua 400.000 cổ phiếu KDH từ ngày 05/1/2022 đến 28/1 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại KDH lên hơn 1,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,16%.

TNH – CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, con của ông Nguyễn Xuân Đôn – Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 708.000 cổ phiếu TNH sở hữu, tỷ lệ 1,71% trong hai phiên ngày 21 và 22/2 theo phương thức thỏa thuận.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF): Ông Đỗ Cần đã mua 786.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.039.180 cp (tỷ lệ 6,36%). Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

SAM – CTCP SAM Holdings – CTCP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT đã mua vào 3,4 triệu cổ phiếu SAM để nâng sở hữu từ 0% lên 0,97% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 28/12/2021 thông qua giao dịch thỏa thuận.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS): Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 678.800 cp (tỷ lệ 19,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 13/12 đến 23/12/2021.

CTCP CMVietnam (CMS): Ông Kim Ngọc Nhân, Tổng Giám đốc, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1 triệu cp (tỷ lệ 5,81%) xuống 300.000 cp (tỷ lệ 1,74%). Giao dịch thực hiện từ 16/12 đến 28/12/2021.

CTCP Vận tải đường sắt Sài Gòn (SRT): Ông Đỗ Đình Dược, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 169.100 cp (tỷ lệ 0,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/1 đến 28/1/2022.

CTCP Gang thép Hà Nội (HSV): Ông Nguyễn Văn Quân, Tổng Giám đốc, đã mua 3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 650.000 cp (tỷ lệ 4,33%) lên 3.650.000 cp (tỷ lệ 24,33%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2021.

CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI): CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký bán toàn bộ 238.900 cp (tỷ lệ 13,57%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/1 đến 28/1/2022.

AST – CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco – Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ hơn 678.000 cổ phiếu AST sở hữu, tỷ lệ 19,39% từ ngày 13/12 đến 23/12.

CMS – CTCP CMVietNam – Ông Kim Ngọc Nhân, Tổng giám đốc đã bán ra 700.000 cổ phiếu CMS từ ngày 16/12 đến 28/12. Sau giao dịch, ông Nhân đã giảm sở hữu tại CMS xuống còn 300.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,74%.

IDJ – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – CTCP Tập đoàn Apec Group, cổ đông lớn đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu IDJ trong ngày 22/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại IDJ lên hơn 7,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,33%.

BCM – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP – Ông Huỳnh Vĩnh Thành, thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký bán toàn bộ 90.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,009% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/1 đến 3/2/2022.