HGM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

HGM chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty HGM để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu HGM. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức HGM? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu HGM, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức HGM, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch HGM chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về HGM:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Mã chứng khoán: HGM

Sàn giao dịch: HNX

 HGM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức HGM
HGM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức HGM

HGM chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
– Ngày thanh toán:20/12/2023

Lịch chia cổ tức HGM 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
– Thời gian thực hiện: 30/06/2023

HGM chia cổ tức 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
– Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: Ngày 26/05/2022

Lịch chia cổ tức HGM 2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2021

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 20/09/2021

HGM chia cổ tức 2019

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2021

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
– Thời gian thực hiện: 28/05/2021

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức HGM

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-11h00, chiều 14h00-16h00) theo địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang – Điện thoại: 02193 875 834 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.