Kết quả kinh doanh cổ phiếu VCS, VGG, IDI

VCS – CTCP Vicostone – Lũy kế 9 tháng năm 2021, Vicostone đạt hơn 5.206 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với 9 tháng năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.541,7 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.304 tỷ đồng.

VGG – Tổng CTCP May Việt Tiến – Quý III/2021, doanh thu thuần của VGG giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 834,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2021 âm 31,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 39,6 tỷ đồng; Công ty mẹ lỗ hơn 29,6 tỷ đồng.

IDI – Công ty Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I – Quý III/2021 doanh thu thuần đạt 1.110 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế hợp nhất quý III/2021 gần 10 tỷ đồng, giảm 22,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (tương ứng giảm hơn 69%).