HNF chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

HNF chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty HNF để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu HNF. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức HNF? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu HNF, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức HNF, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch HNF chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về HNF:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Mã chứng khoán: HNF

Sàn giao dịch: UpCOM

 HNF chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức HNF
HNF chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức HNF

HNF chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 26/12/2023

HNF chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện:25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
– Ngày thanh toán:11/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức HNF

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu giấy ủy quyền và giấy đề nghị nhận cổ tức được đăng trên website công ty.