Tin tức cổ phiếu CMX, VSC, DNC, V12, PHP, CRC, TCM, L10, TNH, TCD, VSC

CMX – CTCP Camimex Group – Đã thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá chào bán 11.700 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán là 351 tỷ đồng, sẽ được sử dụng cho “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao”.

VSC – CTCP Container Việt Nam – Ngày 11/8, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc mua 36% cổ phần tại CTCP Cảng Vinalines Đình Vũ từ các cổ đông của Cảng Vinalines Đình Vũ.

DNC – CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng – Ngày 07/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng 08/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/10/2021.

V12 – CTCP Xây dựng số 12 – Ngày 24/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 25/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.

PHP – CTCP Cảng Hải Phòng – Ngày 25/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 26/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.

CRC – CTCP Create Capital Việt Nam – Sẽ sử dụng 136 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Công nghệ CRC (CRC Tech) để mua lại cổ phần của 10 Công ty đang thực hiện các dự án điện mặt trời áp mái ở rải rác các tỉnh Nam Trung Bộ và 14 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

TCM – CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công – Trong tháng 7, doanh thu TCM đạt hơn 14 triệu USD (gần 331 tỷ đồng), giảm 3% và lãi sau thuế đạt 672.933 USD (hơn 15 tỷ đồng), giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

L10 – CTCP Lilama 10 – 6 tháng cuối năm 2021, L10 đặt mục tiêu giá trị sản lượng đạt 447 tỷ đồng và doanh thu đạt 450 tỷ đồng – giảm 28% so với 6 tháng cuối năm 2020. Ngoài ra, Công ty dự kiến đầu tư 38,5 tỷ đồng trong nửa cuối năm.

TNH – CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 103 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong tháng 8 hoặc tháng 9/2021 sau khi được UBCK chấp thuận.

TCD – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Dự kiến phát hành hơn 87,2 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/CP, chào bán theo tỷ lệ 1:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu mới).

VSC – CTCP Container Việt Nam – Dự kiến mua lại 36% cổ phần của CTCP Cảng Vinalines Đình Vũ từ các cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng.