Phân tích cổ phiếu BCC, TVB, DXG, PTB, SBT, BVS, LAS, QTP, TAR

Cổ phiếu BCCBÁN@14,200 Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2,247 tỷ VND (tăng 5% YoY) và 100 tỷ VND (tăng 56% YoY) nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh. Giá cổ phiếu đã liên tục tăng cao trong những phiên gần đây phản ánh kỳ vọng tăng trưởng do đầu tư công và xuất khẩu xi măng sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, triển vọng Công ty không khả quan do tình trạng dư cung xi măng kéo dài ở khu vực phía Bắc. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời dần cổ phiếu.

Cổ phiếu TVBBÁN@17,000 Lũy kế 6 tháng doanh thu đạt 243 tỷ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ 2020) và lợi nhuận sau thuế đạt 163 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái). Công ty đang thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 với giá 10,000đ/cp. Giá cổ phiếu đã đạt P/E forward 11.3x, P/B 2.1x. Thị trường đang có xu hướng điều chỉnh. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời.

Cổ phiếu DXGCHỜ MUA Q2/2021 Công ty đạt doanh thu 3,563 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 298 tỷ đồng (so với mức lỗ 555 tỷ của kỳ trước). Lũy kế 6 tháng đầu năm công ty đạt 830 tỷ lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ và hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận năm. Công ty mới đây đã thành công trong việc huy động trái phiếu 300 triệu USD (niêm yết tại Singapore) và sẽ tiến hành phát hành riêng lẻ để tăng vốn trong thời gian tới. Dòng tiền rất lớn thu được từ các hoạt động trên sẽ tạo tiềm năng cho công ty trong việc mua các quỹ đất lớn và phát triển trong dài hạn.

Cổ phiếu PTBCHỜ MUA Doanh thu Q2/2021 đạt 1.616 tỷ và LNST 126 tỷ tương đương với mức tăng trưởng lần lượt 20% và 47% so với cùng kì năm ngoái. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu từ mảng gỗ xuất khẩu. Bên cạnh mảng gỗ đang có diễn biến tích cực, dự kiến trong nửa cuối năm 2021, công ty sẽ ghi nhận thêm ~600 tỷ đ doanh thu và 100 tỷ đ lợi nhuận từ việc bàn giao dự án BĐS Phú Tài Resident. Tình hình tài chính ổn định (D/E~0.8x).

Cổ phiếu SBTCHỜ MUA Lợi nhuận tháng 4-tháng 6/2021 giảm 15% YoY. Lũy kế cả niên độ kế toán 2020-2021, doanh thu tăng 16% YoY và lợi nhuận đạt 669 tỷ đồng, tăng 84% so với niên độ kế toán trước; lợi nhuận biên gộp tăng từ 11.3% lên 14.7%. Kết quả tốt là nhờ mở rộng thị phần, kiểm soát tốt chi phí và giá đường thuận lợi nhờ áp thuế chống bán phá giá với đường Thái Lan từ giữa tháng 2/2021.

Cổ phiếu BVSCHỜ BÁN Hoạt động kinh doanh của BVS tăng trưởng trong 6T/2021 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt đạt 557 tỷ đồng và 153 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 125% và 200% YoY, nhờ diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Tuy nhiên, với mức P/E forward 2021 khoảng 9 – 10x cho một công ty nhỏ và không có nhiều lợi thế cạnh tranh trong ngành như BVS, chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng giá của cổ phiếu không còn nhiều, khuyến nghị nhà đầu tư quan sát hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Cổ phiếu LASCHỜ BÁN Doanh thu quý 2/2021 đạt 846 tỷ đồng (+33% yoy) lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 15 tỷ đồng) do giá phân bón thế giới liên tục lập đỉnh tác động tích cực đến giá bán trong nước. Công ty có vị thế nhỏ trong ngành, khả năng quản lý vốn lưu động kém (vòng quay tiền mặt ~ 250 ngày). Định giá đang ở mức cao (PE forward 21.1x so với trung bình ngành 15.2x)

Cổ phiếu QTPCHỜ BÁN Quý 2/2021, doanh thu đạt 2,472 tỷ đồng (+5% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 193 tỷ đồng (gấp 7.3 lần cùng kỳ), chủ yếu do công ty thay đổi chính sách tính khấu hao. Hoạt động kinh doanh năm 2021 dự kiến khó có sự tăng trưởng so với 2020 do áp lực cạnh tranh từ nguồn năng lượng tái tạo trên thị trường điện và nguồn thủy điện được ưu tiên huy động trong điều kiện khí hậu La Nina.

Cổ phiếu TARCHỜ BÁN Lũy kế 6T/2021 doanh thu đạt 1,229 tỷ đồng (-21%yoy) và LNST chỉ đạt 20 tỷ đồng (-65% yoy) thấp hơn so với kỳ vọng do chi phí sản xuất và chi phí bán hàng tăng cao. Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 42 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Triển vọng kinh doanh trong ngắn hạn có thể gặp khó khăn do 1) dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới hoạt động của chuỗi cung ứng, một số nhà cung cấp phải đóng cửa tạm thời; và 2) chi phí vận chuyển, xuất khẩu tăng cao do thiếu tàu, container … nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi của Công ty.