Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu MWG, PET, DXG, TNA, HAH, DHC, OPC, PLP, CSV, AGG

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Quỹ từ thiện Mái ấm Thế giới di động đã mua 390.000 cp nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 434.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/9 đến 22/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MWG, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thế giới bán lẻ đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 76.712.644 cp (tỷ lệ 10,758%). Giao dịch thực hiện từ 15/9 đến 22/9/2021.

Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET): Ông Phùng Tuấn Hà, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.074.300 cp trong tổng số 1,5 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.460.689 cp (tỷ lệ 5,15%). Giao dịch thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Hà Đức Hiếu, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1.366.000 cp trong tổng số 1.539.283 cp (tỷ lệ 0,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/9 đến 27/10/2021.

CTCP TM XNK Thiên Nam (TNA): Bà Trần Thị Hiền, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 3.880145 cp. Trước giao dịch bà Hiền sở hữu 92.944 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, vợ ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT – đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1 triệu cp. Giao dịch thực hiện từ 20/9 đến 24/9/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch ông Nghĩa sở hữu 3.124.767 cp (tỷ lệ 4,46%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/9 đến 29/10/2021.

CTCP Louis Capital (TGG): CTCP Louis Holdings đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch Louis Holdings sở hữu 1.757.400 cp (tỷ lệ 6,44%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/9 đến 27/10/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ông Trương Đức Vọng, Thành viên hĐQT, đăng ký bán toàn bộ 586.096 cp (tỷ lệ 2,21%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/9 đến 27/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu OPC, cùng thời gian, ông Lê Minh Điểm, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1.267.000 cp trong tổng số 1.267.016 cp (tỷ lệ 4,77%) đang sở hữu.

CTCP Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP): CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.809.561 cp (tỷ lệ 4,52%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20 và 21/9/2021.

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): America LLC đã bán 763.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.268.504 cp (tỷ lệ 9,66%). Giao dịch thực hiện ngày 23/9/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (AGG): Hourai Consulting Ltd đã bán 312.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 453 cp. Giao dịch thực hiện từ 13/9 đến 20/9/2021.

Cũng liên quan tới cổ phiếu AGG, cùng thời gian, Yamaguchi Masakazu đã bán 130.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 98.918 cp.