Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu KDC, PCG, QBS, ND2, IMP, TCO, SHG, TET, TFC, HSA, MAC, BMD, TMW, VPR, RAT

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Allright Assets Limited đã bán 2,6 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ liên quan từ 26.891.176 cp (tỷ lệ 11,75%) xuống 24.291.176 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch thực hiện ngày 16/6/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và năng lượng VCP (VCP): Bà Phạm Thu Huyền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7 triệu cp (tỷ lệ 9,3%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Huyền không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/6/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Gas Đô thị (PCG): Enn Energy Holdings Limited đăng ký bán toàn bộ 7.338.500 cp (tỷ lệ 38,89%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/6 đến 16/7/2021.

CTCP XNK Quảng Bình (QBS): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Thành viên BKS, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.750 cp. Giao dịch thực hiện từ 10/5 đến 9/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu QBS, cùng thời gian, bà Lê Thị Lê, chị dâu ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc – đã bán 716.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 23.070 cp.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2): CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam đăng ký mua 6.430.961 cp. Trước giao dịch Vinaconex sở hữu 19.115.614 cp (tỷ lệ 38,24%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/6 đến 30/6/2021.

CTCP Imexpharm (IMP): VOF Investment Limited đã bán toàn bộ 820.944 cp và quỹ Vietnam Ventures limited đã bán toàn bộ 2.637.622 cp với tổng tỷ lệ 5,19% và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Lê Hồng Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 531.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.519.340 cp (tỷ lệ 21,01%). Giao dịch thực hiện ngày 15/6/2021.

Tổng CTCP Sông Hồng (SHG): Ông Nguyễn Anh Trung, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 4.021.978 cp (tỷ lệ 14,9%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Trung không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2021.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ông Phạm Hoàng Long, Ủy viên HĐQT, đã mua 280.692 cp, nâng lượng sở hữu từ 283.583 cp (tỷ lệ 4,97%) lên 564.275 cp (tỷ lệ 9,89%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TET, cùng ngày, ông Hoàng Nguyên Hiếu, con bà Trần Thị Quỳnh Giao – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 280.692 cp (tỷ lệ 4,92%).

CTCP Trang (TFC): Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐQT, đã mua 897.500 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.706.100 cp (tỷ lệ 22,02%). Giao dịch thực hiện từ 14/5 đến 17/5/2021.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.697.553 cp (tỷ lệ 21,56%). Giao dịch thực hiện từ 18/6 đến 16/7/2021.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): CTCP MHC đã bán 162.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.388.900 cp (tỷ lệ 9,17%). Giao dịch thực hiện ngày 11/1/2021.

CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận (BMD): Công ty TNHH Nhật Hoàng đăng ký bán 340.525 cp trong tổng số 368.058 cp (tỷ lệ 13,17%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/6 đến 20/7/2021.

CTCP Tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW): Công ty TNHH Thanh Bình đăng ký mua 466.500 cp. Trước giao dịch công ty Thanh Bình sở hữu 1.725.00 cp (tỷ lệ 37%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/6 đến 22/7/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 319.555 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/6 đến 16/7/2021.

CTCP Vận tải và thương mại đường sắt (RAT): Bà Trần Thị Thu Nga, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 390.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 612.083 cp (tỷ lệ 10,34%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 14/5 đến 11/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu RAT, cùng thời gian, ông Trần Thế Hùng, Tổng Giám đốc, đã mua 879.200 cp, nâng lượng sở hữu sai giao dịch lên 972.749 cp (tỷ lệ 16,43%) và trở thành cổ đông lớn.